Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prokowie znalazła się wśród placówek, do których 21 września  Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał 25 tabletów.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

NASK PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z oprogramowaniem.

NASK PIB, realizując ustawowe uprawnienia i misję wsparcia szkół w rozwoju edukacji cyfrowej, przekazał naszej szkole  „Szkolny Pakiet Multimedialny OSE” (dalej SPM) składający się z  zestawów, których elementami są: tablet wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp.

Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 24 tys. 261, 75 zł brutto.

Mamy nadzieję, że dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takie konieczności do realizacji zdalnego nauczania.