Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach uzyskała dofinansowanie projektu „Szkoła na miarę Europy” w wysokości 21.694 euro w ramach programu Erasmus plus, akcja KA101.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły oraz nadania jej europejskiego wymiaru poprzez udział kadry w zagranicznych mobilnościach (12 nauczycieli), podzielenie się wiedzą, a także wdrożenie nowatorskich i skutecznych rozwiązań do codziennej pracy dydaktycznej i zarządczej szkoły.

4 nauczycieli weźmie udział w warsztatach metodycznych (CLIL, Outdoor Education), 2 w doskonaleniu w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2 nauczycieli odbędzie wizytę studyjną z zakresu organizacji pracy szkoły, 4 nauczycieli podniesie swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Udział w projekcie "Szkoła na miarę Europy" to szansa na długofalowe korzyści dla społeczności szkolnej.

Podniesienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej oraz kadry zarządzającej pociągnie za sobą możliwość łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzynarodowych z placówkami partnerskimi, lecz także ułatwi wymianę uczniowską, którą planujemy zorganizować w przyszłości. Dzięki tym działaniom podniesiemy europejski wymiar szkoły oraz wypromujemy naszą placówkę na arenie lokalnej i międzynarodowej.


Wykorzystywanie w praktyce nowatorskich i atrakcyjnych metod nauczania (CLIL, Outdoor Education), a także dysponowanie kadrą zainteresowaną osobistym i zawodowym rozwojem, posługującą się językiem angielskim, korzystającą z zagranicznych form szkolenia i wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie, osadzi placówkę w gronie szkół rozwijających się, poszerzających swoją ofertę edukacyjną, również w oparciu o europejskie rozwiązania i standardy.

Szkoła podniesie swój prestiż jako placówka innowacyjna, stale dążąca do podnoszenia wyników nauczania, wzbudzająca zaufanie wśród uczniów i ich rodziców, umożliwiająca uczniowi zdobycie kompetencji kluczowych, przygotowując go do funkcjonowania w wielokulturowym świecie.

Wszystkie te działania przyczynią się do upowszechniania koncepcji programu Erasmus plus na terenie gminy, powiatu, ale także na arenie międzynarodowej.