Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach otrzymała dofinansowanie w ramach programu ERASMUS na dwa projekty: „Matematyka Europejczyka - kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz „Akademia małego inżyniera – rozwój kompetencji matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz kompetencji językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach”.Głównym celem przedsięwzięcia „Akademia małego inżyniera – rozwój kompetencji matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz kompetencji językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach” jest wzmocnienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz kompetencji językowych, a także rozwój kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłej nauki w szkole średniej i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 

Przedsięwzięcie zakłada realizację dwóch mobilności:

- wyjazd 10-osobowej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach wraz z dwójką opiekunów do Geschwister-Scholl-Gymnasium w Velbert w Niemczech;

- wyjazd 10-osobowej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach wraz z dwójką opiekunów do Základni škola Zruč nad Sázavou w Czechach.


Uczniowie podczas 5 dniowych pobytów będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych. Uczniowie podczas mobilności będą brali udział w formalnych zajęciach matematycznych, zajęciach z przedmiotów ścisłych (fizyka, chemia, IT), a także w zajęciach konstruowania przestrzennego (budowanie brył, obliczanie powierzchni), zajęciach plastycznych (proporcje, skala). Dodatkowo podczas nauki wykorzystywane będą gry, zabawy i programy komputerowe ułatwiające zdobycie nowych kompetencji matematycznych.


Podczas mobilności uczestnicy przedsięwzięcia wraz z uczniami szkół przyjmujących stworzą zestaw zadań, łamigłówek, gier matematycznych w języku angielskim, które zostaną wykorzystane do stworzenia broszury pt. „Akademia małego inżyniera”. W broszurze znajdą się zadania ułożone przez uczniów biorących udział w obu mobilnościach. Tworzenie przez uczniów zadań, układanie łamigłówek nie tylko rozwinie kompetencje matematyczne uczniów, ale także powiększy ich kompetencje językowe, rozwinie kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. Komunikacja pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia, a uczniami szkół przyjmujących odbywać się będzie w języku angielskim. Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez zajęcia edukacyjne, warsztaty i prace w grupach. Do opracowania broszury uczniowie będą wykorzystywać narzędzia IT.


Oczekiwanym rezultatem materialnym będzie broszura „Akademia małego inżyniera”, którą uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu ukończą po odbyciu obu mobilności. Broszura zostanie wydrukowana oraz wykorzystana do pracy z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach nie tylko podczas zajęć z matematyki.


Ponadto uczniowie zapoznając się ze szkołami partnerskimi poznają ich miasta i kraje, przez co realizowane są treści zarówno z języka angielskiego – posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, a jednocześnie treści z przyrody i geografii dotyczące na przykład krajobrazów Europy.


Innym rezultatem realizacji przedsięwzięcia będzie prezentacja multimedialna przygotowana przez uczestników mobilności, która zostanie zaprezentowana podczas zebrania Rady Pedagogicznej oraz zebrania Rady Rodziców. Relacja z mobilności wraz ze zdjęciami zostanie opublikowana w lokalnych mediach, na stronie internetowej szkoły, profilu społecznościowym Facebook szkoły, w szkolnej gazetce „W Ścianach Dwójki” oraz zostanie wywieszona w holu szkoły.


Umiejętnością rozwijaną w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest kształtowanie umiejętności pracy zespołowej oraz umiejętności uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach po raz kolejny zdobyła dofinansowanie do projektu międzynarodowej współpracy. Głównym celem projektu "Matematyka Europejczyka - kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" realizowanego w ramach programu ERASMUS+, jest stałe wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczyciela szkoły.


Udział w projekcie zapewni uczniom jeszcze wyższą jakość edukacji poprzez wykorzystywanie przez nauczycieli innowacyjnych metod i form pracy z dzieckiem w procesie nauczania kompetencji matematyczno – przyrodniczych. Dzięki udziałowi w projekcie możliwe będzie wykształcenie u uczniów postawy badawczej, doskonalenie u uczniów umiejętności pracy w zespole, doskonalenie działań kreatywnych uczniów w zakresie projektowania i prezentacji, a także rozwinięcie szkolnego ruchu naukowego.


Projekt zakłada udział 6 nauczycieli w wyjazdach studyjnych (tzw. job shadowing) umożliwiających czynną obserwację funkcjonowania zagranicznych placówek oraz obserwowanie pracy dydaktycznej nauczycieli tych szkół. 8 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach językowych, a 11 w zagranicznych szkoleniach metodycznych. Szkolenia umożliwią wdrożenie w pracy szkoły umiejętności przekazywania przez nauczycieli nie tylko uczących przedmiotów matematyczno – przyrodniczych kompetencji STEAM, które uczą logicznego i abstrakcyjnego myślenia, sieciowania i łączenia, czyli umiejętności jakich wymaga się na rynku pracy, w którym technologia uczestniczy niemal w każdym procesie. Nauczyciele, którzy wezmą udział w szkoleniach związanych z kompetencjami STEAM będą wdrażać metodologię STEAM w pracy całej szkoły.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi: 47 798 EURO.


Tekst: SP nr 2