Dzisiaj w Kiełpinie, w miejscowej szkole, odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. (Więcej zdjęć na naszym Facebooku "Kartuzy Stolica Kaszub").

Dyrektorzy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy, otrzymali gratulacje od Burmistrza Kartuz Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego, Wojciecha Jaworowskiego - Jego Zastępcy, jak również p. Elżbiety Rejter, Kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kartuzach.
 
Jak powiedział Burmistrz Kartuz, dyrektorom i nauczycielom, jak również pracownikom oświaty, należą się szczere podziękowania i ogromne gratulacje - to między innymi oni w tych niełatwych czasach znajdują się na pierwszej linii zagrożenia jeśli chodzi o epidemię koronawirusa.
 
MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ OTRZYMALI:

Alina Kąkol - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prokowie;
Piotr Kloczkowski - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach;
Seweryn Szlachetka - dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej;
Joanna Wróbel - dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Akademia Przedszkolaka w Kartuzach.
 
MEDAL ZŁOTY za DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ OTRZYMAŁA
p. Maria Wenta-Barlak - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach.
 
Serdecznie gratulujemy!

Opis dla osób niewidomych: na zdjęciach widzimy uroczystość wręczenia gratulacji, nagród i odznaczeń dyrektorom gminnych placówek oświatowych. Uroczystość odbyła się w hali widowiskowo-sportowej w Kiełpinie. Widać dyrektorów, nauczycieli, Burmistrza, Jego Zastępcę, Kierownika Wydziału Oświaty, dzieci na trybunach.


W czasie dzisiejszych gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kiełpinie Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, wręczył nagrody nauczycielom gminnych placówek oświatowych.
 
Nagrody otrzymali:
 
Katarzyna Cybula - Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej;
Marcin Dobka - Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza
w Kartuzach;
Lidia Krefta - Szkoła Podstawowa im. Leona Kąkola w Grzybnie;
Joanna Kruszyńska - Szkoła Podstawowa w Mirachowie;
Janusz Mamelski - Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Wybickiego
w Staniszewie;
Małgorzata Szadkowska - Szkoła Podstawowa w Koloni.
 
Serdecznie gratulujemy!
 
Burmistrz w czasie uroczystości podziękował wszystkim nauczycielom z naszej gminy za ich oddanie i wzorową pracę na rzecz dzieci.
 
Warto dodać, że uroczystość uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej w Kiełpinie.
 
Informacja dla osób niewidomych: na zdjęciach widzimy nauczycieli, którzy odbierają nagrody oraz kwiaty od Burmistrza, Jego Zastępcy oraz p. Kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kartuzach. Widać też dzieci w czasie występów. Uroczystość miała miejsce w hali widowiskowo-sportowej w Kiełpinie.
Nie sposób nie wspomnieć, że nowe laptopy pozyskane przez Gminę Kartuzy w ramach programu "Zdolna Szkoła +" już trafiły do rąk dyrektorów naszych gminnych szkół.
 
Program "Zdolna Szkoła +" jest kontynuacją programu "Zdalna Szkoła" organizowanego przez Centrum Projektów "Polska Cyfrowa". Dzięki temu programowi samorządy mogą pozyskać dofinansowanie na poziomie 100 proc. na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację kształcenia na odległość.


 Gmina Kartuzy po pozytywnej ocenie wniosku i przyznaniu grantu w wysokości 165 tys. zł zakupiła 54 laptopy wraz z oprogramowaniem.

Zakup laptopów był możliwy dzięki środkom uzyskanym z Ministerstwa Cyfryzacji.

Informacja dla osób niewidomych: na zdjęciach widzimy moment przekazania przez Burmistrza nowych komputerów naszym dyrektorom.