Dzisiaj Burmistrz Kartuz podpisał umowę na realizację drugiej części inwestycji pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Gminie Kartuzy”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy i przebudowy gminnych dróg gruntowych za pomocą ułożenia wielootworowych płyt drogowych typu YOMB.

Część nr 2 obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej przebiegającej na terenie sołectwa Sianowska Huta na działkach o nr ew. gruntu 121 i 130 w obr. Sianowska Huta, jedn. ewid. Kartuzy.

Zakres obejmuje korytowanie, wykonanie podbudowy, ułożenie płyt typu YOMB na dł. 505 mb, szer. 3,0 m z poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym 2 x 0,5 m.

Inwestycję przeprowadzi wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma „JULKO” Łukasz Reuter, 83-334 Miechucino, za kwotę 345 tys. 270 zł. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Przypominamy, że inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/gospodarka-i-inwestycje/215-unijne/2437-kolejne-%C5%9Brodki-finansowe-dla-naszych-so%C5%82ectwa


Powyżej: Przekazanie środków przez pana Leszka Bonnę, Wicemarszałka Województwa Pomorskiego.Powyżej: W środku wykonawca inwestycji, pan Łukasz Reuter.