W piątek Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński i Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisali umowę o dofinansowanie projektu przebudowy ul. Starowiejskiej w Kiełpinie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie tej ważnej dla naszej gminy inwestycji było możliwe dzięki uzyskaniu oszczędności poprzetargowych w projektach, które uplasowały się wyżej na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Przypomnijmy, że w ramach tego samego konkursu już wykonaliśmy przebudowy dróg w Starej Hucie i Pomieczyńskiej Hucie. A teraz przyszedł czas na Kiełpino.

Całość inwestycji jest szacowana na niespełna 6 mln zł, zaś dofinansowanie wynosi prawie 3 mln zł. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg. Inwestycja powinna zostać ukończona w przyszłym roku.

Szczególne podziękowanie kierujemy do Pani Radnej  Sejmiku Województwa Pomorskiego Pani Sylwia Leyk za wspieranie naszych działań.


Poniżej kilka szczegółów inwestycji.

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej drogi, która na jednym z odcinków na terenie leśnym  nie posiada jeszcze nawierzchni bitumicznej. Droga przebiega w znacznej części w terenie zabudowanym o gęstej zabudowie jednorodzinnej.  Na całym odcinku ul. Starowiejskiej  powstanie  ciąg pieszo-rowerowy umożliwiający poruszanie się pieszych oraz rowerzystów poza jezdnią.

Oznakowanie poziome, pionowe oraz elementy uspokojenia ruchu (progi zwalniające 5 szt., budowa aktywnego radaru, oznakowanie aktywne przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych, oświetlenie przejścia dla pieszych) mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa oraz uregulowanie prędkości poruszania się pojazdów na przedmiotowym obszarze. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę skrzyżowań, w tym jednego przy Zespole Szkół, co ma na celu uspokojenie ruchu drogowego na ul. Szkolnej poprzez wydzielenie nowego alternatywnego odcinka jezdni łączącego ul. Starowiejską z ul. Szkolną.

Ul. Starowiejska jest drogą dojazdową, w stanie istniejącym obciążona znacznym ruchem, gdyż stanowi połączenie drogi powiatowej z drogą wojewódzką prowadzącą do Kartuz, stanowiacych siedzibę gminy i powiatu.

Informacja dla osób niewidomych (niedowidzących): Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński stoi wraz z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem, trzyma tabliczkę z informacją o tytule projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz o wartości i kwocie inwestycji.