Rusza remont kartuskiej lokomotywy. Dzisiaj Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, podpisał umowę z wykonawcą renowacji parowozu oraz tendera, które stały na bocznicy przy dworcu kolejowym w Kartuzach od 1990 roku.Niedawno obiekty te zostały zakupione przez Gminę Kartuzy w celu ich gruntownego remontu oraz wyeksponowania przy nowym Dworcu Integracyjnym jako pomniki kartuskiego kolejnictwa.

Przypominamy, że Stolica Kaszub była niegdyś miejscowością położoną na ważnym i licznie uczęszczanym trakcie kolejowym.


Nazwa zadania: Renowacja parowozu Ty2-14 wraz z tenderem w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz".

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Informacja z otwarcia ofert:
http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2020/24_20_parowoz/otwarcie-24.pdf

Wybór oferty:
http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2020/24_20_parowoz/24_20_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Wykonawca: PP-U INVEST-METAL Jan Plichta, Kartuzy.

Kwota: nieco ponad 250 tys. zł.


Wykonawca inwestycji przeprowadzi m.in: roboty ogólno-naprawcze, roboty spawalnicze, roboty ślusarskie, roboty malarskie.

Więcej informacji na ten temat:
http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/przetargi/2505-zp-271-24-2020-renowacja-parowozu-ty2-14-wraz-z-tenderem-w-ramach-projektu-pn-%E2%80%9Ekompleksowa-rewitalizacja-centrum-kartuz


Informacja dla osób niewidomych:

Na zdjęciach widzimy kartuską lokomotywę na bocznicy oraz w trakcie jej przenoszenia na inny tor w celu jej renowacji, co nastąpiło kilka miesięcy temu. Widzimy także fotografie z podpisania umowy. Obecne osoby: Burmistrz Kartuz, wykonawca p. Jan Plichta, Zastępcy Burmistrza, Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Kartuzach. Podpisanie odbyło się w gabinecie Burmistrza. Widać meble, obrazy, inne elementy urządzenia gabinetu.