Ćwierć miliona złotych – taką oto kwotę w latach 2017-2020 gmina Kartuzy przeznaczy na Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców (KIM).


Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców są swoistym minibudżetem obywatelskim. Na czym polegają?

Każdy, kto zauważa potrzebę zmiany przestrzeni, w której żyje, może wziąć sprawy w swoje ręce! Wystarczy napisać projekt na małe przedsięwzięcie realizowane na obszarze Centrum Kartuz, wpisujące się w Gminny Program Rewitalizacji Kartuz.

W tym roku pomożemy mieszkańcom zrealizować dziesięć takich projektów, które wybierzemy spośród wszystkich zgłoszeń. Najważniejsze, aby wnioskodawca oraz członkowie jego rodziny, znajomi, sąsiedzi itd. sami zakasali rękawy i wzięli tym samym czynny udział w realizacji zadania!

Czekamy na wnioski od mieszkańców gminy Kartuzy, obejmujące inicjatywy, których wartość będzie wynosić około 6 tys. zł. Wnioskować mogą także organizacje pozarządowe.

Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców są szansą na naprawienie chodnika, załatanie dziury, postawienie ławki, zasadzenie drzew czy kwiatów, upiększenie obejścia. Liczymy na inwencję mieszkańców, którzy sami najlepiej wiedzą, co chcą zmienić w swoim najbliższym otoczeniu!

Obszar Rewitalizacji. Zrzut: UM Kartuzy

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Obszar Rewitalizacji

Karta do wypełnienia

Karta oceny

Oświadczenie