Wkrótce ruszą prace remontowe dróg w kilku sołectwach gminy Kartuzy: Głusino, Bącz, Łapalice, Staniszewo, Kolonia, Sianowo i Kiełpino.

Dzisiaj nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Z pośród trzech oferentów najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radosława Licy z Brodnicy Górnej. Przy podpisywaniu Umowy Gminę Kartuz reprezentował Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński, a Wykonawcę - właściciel firmy, pan Radosław Lica. W spotkaniu uczestniczył także Zastępca Burmistrza Kartuz Wojciech Jaworowski.

Prace remontowe mają bardzo szeroki zakres: od remontu nawierzchni, przez wymianę przepustów pod drogami, pogłębień rowów przydrożnych po wymianę nawierzchni Youmb. Ich szczegółowy zakres znajduje się w ogłoszeniu przetargowym z dnia 27.08.2020 r. (w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 578449-N-2020).