Przed nami kolejne remonty dróg i inne inwestycje głównie na terenach sołectw Kaliska, Głusino i Mezowo. W mieście powstanie kilka nowych miejsc postojowych oraz wyremontowany zostanie parking przy ul. Piłsudskiego.

W dniu dzisiejszym, 23.10.2020r. w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński w asyście I Zastępcy Burmistrza Wojciecha Jaworowskiego podpisał umowy z trzema wykonawcami remontów i innych prac budowlanych na terenie miasta oraz na terenach sołectw gminy Kartuzy. 

 

Pierwsza z podpisanych dzisiaj umów dotyczyła postępowania przetargowego 21.09.2020r. Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński podpisał umowę z panem Józefem Płotką z firmy Z.T.H.U. "JKS" z Mezowa na wykonanie remontu drogi w Kaliskach na dz. nr 53/3, 78. 

 

Z kolei na budowę miejsc postojowych przy drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Kartuzy (dz. nr 86/22 i 133/44), remont parkingu i chodnika przy ul. Piłsudskiego w Kartuzach (dz. nr 133/44) oraz remont drogi gminnej w Głusinie poprzez przełożenie płyt yomb na podkładzie betonowym (dz. drogowej nr 127/2) zlecenie podpisano z Krzysztofem Makuratem z Firmy Ogólnobudowlanej "Arat" ze Staniszewa. 

Trzecią z podpisanych dzisiaj przez burmistrza umów było zlecenie prac budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mezowo w Gminie Kartuzy. W tym postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą spośród sześciu ofert złożył Zakład Usługowo – Produkcyjno - Handlowy „Hirsz” ze Stężycy.