Początki Kartuz sięgają XIV wieku. W 1381 r. sprowadzano tu zakonników, kartuzów, którzy pod okiem pierwszego przeora, saksończyka Johannesa Deterhusa, rozpoczęli budowę klasztoru. Kościół po licznych przebudowach zachował się do dnia dzisiejszego i stanowi bezcenne bogactwo kulturowe Kartuz.

Kartuzi, z uwagi na niezwykle surowe reguły życia zakonnego, budzili wielki podziw i szacunek. Ich słynne "Memento Mori", czyli "Pamiętaj o śmierci", do dziś uznawane jest za jedno z najważniejszych haseł Średniowiecza. 18 października 1850 roku w jedynym zachowanym do dzisiaj eremie zmarł ostatni kartuski zakonnik, o. Kazimierz Nitsch.


W XIX wieku w Kartuzach zaczęły powstawać pierwsze budynki administracyjne. Już wtedy dużą wagę przywiązywano do estetyki tego terenu. Znaczenie Kartuz w regionie wzrosło po uzyskaniu przez wieś 29 marca 1923 r. praw miejskich.


W lipcu tego samego roku Kartuzom nadano oficjalnie herb według projektu wybitnego działacza kaszubskiego oraz pisarza i poety, także lekarza, Aleksandra Majkowskiego. W 1998 roku miejscowość stała się stolicą powiatu obejmującego osiem gmin. Cztery lata później, na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej, św. Brunon stał się patronem Kartuz.Aby przeczytać o historii zakonu Kartuzów w naszym mieście, wejdź w ten link (kliknij)


Kartuzy są piękne, nieprawdaż? Popatrzcie i przyjedźcie do Kartuz!
Jeśli chcesz dogłębnie poznać historię Kartuz, polecamy następujące wybrane książki, które znajdziesz na półkach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Żurakowskiego w Kartuzach oraz w wybranych kartuskich księgarniach: