Honorowymi Obywatelami Kartuz są Wolfgang Nolte oraz ks. Tadeusz Misiorny. W 2019 zmarł pierwszy Honorowy Obywatel w najnowszej historii Kartuz, Franciszek Kwidziński.


Od lewej: Franciszek Kwidziński, regionalista i wieloletni kierownik Zespołu Pieśni i Tańca "Kaszuby" z Kartuz (rok nadania tytułu: 2011), Wolfgang Nolte, burmistrz partnerskiego wobec Kartuz miasta Duderstadt w Niemczech (2015) oraz ks. prałat Tadeusz Misiorny (2013).


Czytaj więcej: relacja z pogrzebu Franciszka Kwidzińskiego (wejdź).