Zachęcamy do udziału w konkursie "Weki z Pomorskiej Spiżarni"!

Konkurs pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni" skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy prowadzą działalność w formie rolniczego handlu detalicznego na terenie województwa pomorskiego.

Celem konkursu jest zainteresowanie przetwórstwem żywności i sprzedażą produktów wytworzonych z własnej uprawy, hodowli lub chowu, zwiększenie zainteresowania produktami lokalnymi wśród konsumentów oraz promocja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie wytwarzania i sprzedaży produktów rolno-spożywczych charakterystycznych dla województwa pomorskiego, w tym wzrost jego atrakcyjności poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
 
 
Na ilustracji widzimy plakat konkursowy "Weki z pomorskiej spiżarni".

Termin zgłoszeń: od 1 do 15 października 2020.

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Regulamin jest dostępny na stronie
www.dprow.pomorskie.eu.
 
loading...