To ważna inicjatywa Burmistrza Kartuz, który popiera strajkujących rolników walczących o swój byt - zwłaszcza tych, którzy zamieszkują na terenie gminy Kartuzy. Stanowisko włodarza poparło 9 radnych. Treść pisma poniżej.

 
Opis dla osób niewidomych: na zdjęciu widzimy stanowisko Burmistrza Kartuz oraz radnych. Treść pisma poniżej.
 

Kartuzy, 12 października 2020 r.
 
Stanowisko Burmistrza Kartuz oraz radnych Rady Miejskiej w Kartuzach ws. poselskiego projektu ustawy z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw
 
 
Szanowni Mieszkańcy,
Drodzy Rolnicy i Przedsiębiorcy,
Szanowni Parlamentarzyści!
 
W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej procedowany jest obecnie projekt ustawy z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Zakłada
on – w kształcie już przegłosowanym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – m.in.:
 
ograniczenie uboju rytualnego do potrzeb środowisk wyznaniowych w Polsce, co spowoduje brak możliwości eksportu tego rodzaju mięsa za granicę;
zakaz hodowli zwierząt futerkowych dla futer z wyjątkiem królika;
zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych;
zakaz trzymania zwierząt na stałej uwięzi i nakaz wydłużenia uwięzi czasowej do 6 metrów połączony z zakazem stosowania łańcucha i kolczatek przy uwięzi czasowej;
utworzenie Rady do spraw zwierząt;
zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zwierząt;
określenie minimalnych wymiarów kojca dla zwierząt.
 
Większość proponowanych zapisów z pewnością należy poprzeć w trosce o dobro i ochronę zwierząt. Nasze poważne zastrzeżenia budzi planowane ograniczenie uboju rytualnego, co spowoduje,
że upadnie wiele zakładów pracy dotąd znakomicie funkcjonujących na terenie gminy Kartuzy oraz poza jej granicami – powiat kartuski jest obszarem przodującym w Polsce jeśli chodzi o produkcję mięsa dla rynku krajowego oraz na eksport. O ile istnienie ferm futerkowych uważamy za niekonieczne i moralnie wątpliwe, o tyle trzeba pamiętać, że są one odbiorcami odpadów poubojowych, które mogą w najbliższej przyszłości stać się dla nas wszystkich uciążliwym zanieczyszczeniem.
 
Dlatego też popieramy wszystkich rolników i przedsiębiorców, którzy nie zgadzają się na proponowane przez Sejm RP niekorzystne dla nich zapisy oraz protestują w obawie o utratę środków do życia. Wszak przemysł rolno-spożywczy rozwinął się dzięki ich ciężkiej pracy oraz poczynionym przez nich często wielomilionowym inwestycjom.
 
Zwracamy się z apelem do wszystkich parlamentarzystów, w których rękach spoczywa los wielu polskich rodzin. Prosimy, aby głęboko zastanowili się nad wszystkimi konsekwencjami decyzji, które mają niebawem podjąć.
 
Uważamy, że ustawa w zaproponowanym przez Sejm RP kształcie przyczyni się do upadku polskiego rolnictwa i wysokich strat finansowych dla całego Państwa Polskiego, w tym gminy Kartuzy.
 
Z poważaniem
Mieczysław Grzegorz Gołuński
 
 
Radni obecni na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kartuzach dnia 9 października 2020 r. oraz ich stanowisko w ww. sprawie, przekazane dnia 12 października do Biura Rady Miejskiej w Kartuzach:
 
Belgrau Tomasz, Kolonia – wstrzymał się od głosu
Bobkowska Mirosława, Bącz – nie zajęła stanowiska
Borzestowski Andrzej, Kartuzy – przeciwko
Dawidowski Andrzej, Prokowo – wstrzymał się od głosu
Duszyński Ryszard, Brodnica Górna – przeciwko
Klaudia Kałużna, Dzierżążno – nie poprze stanowiska i wystosuje oświadczenie
Tyberiusz Kriger, Kartuzy – nie poprze stanowiska i wystosuje oświadczenie
Klein-Dyjeta Ewa, Kartuzy – za
Paczoska Mirosław, Kiełpino – za
Pruszak Aleksandra, Kartuzy – wstrzymała się od głosu
Pryczkowski Andrzej, Kartuzy – brak stanowiska
Richert Jacek, Kiełpino – nie poprze stanowiska i wystosuje oświadczenie
Roszkowska Irena, Kartuzy – za
Socha Arkadiusz, Łapalice – za
Steinka Halina, Grzybno – za
Stoltmann Wioletta, Kartuzy – za
Treder Mariusz, Dzierżążno – za
Zarach Dorota, Kiełpino – za
 
Ponadto: Plichta Jarosław, Kiełpino – za
Ponadto: Wesołowski Jacek, Kartuzy – wstrzymał się od głosu
Ponadto: Plichta Lidia, Staniszewo – nie zajęła stanowiska


Aktualizacja:

W związku ze zgłoszonym 12 października 2020 r. stanowiskiem p. Tyberiusza Krigera oraz p. Klaudii Kałużnej ws. niniejszego pisma, uprzejmie informujemy, że ww. radni oraz p. Jacek Richert w dniu 12 października nie zajęli stanowiska w ww. sprawie.

Stanowiska pozostałych osób zostały przedstawione w piśmie na podstawie informacji przekazanej do Biura Rady Miejskiej w Kartuzach dnia 12 października 2020 r.

Przedstawiona w piśmie informacja dotycząca trzech ww. osób „nie poprze stanowiska i wystosuje oświadczenie” została przygotowana na podstawie wygłoszonej w czasie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kartuzach przez p. Tyberiusz Krigera jako Przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości opinii na ten temat.

Tyberiusz Kriger powiedział m.in. „(…) my tutaj jako radni Klubu PiS nie będziemy popierać stanowiska przygotowanego w tej formie i w tym czasie”. (Nagranie z sesji RM, transmisja on-line, moment 2:57:57). Powinno więc być „wystosowali oświadczenie” zamiast „wystosują oświadczenie”.

Za tę nieścisłość serdecznie przepraszamy.

Urząd Miejski w Kartuzach


Aktualizacja:

W związku ze zgłoszonym 13 października 2020 r. stanowiskiem p. Jacka Wesołowskiego, Urząd Miejski w Kartuzach uprzejmie informuje, że p. Jacek Wesołowski, radny Rady Miejskiej w Kartuzach, w dniu dzisiejszym, tj. 13 października 2020 r., po przeanalizowaniu ww. sprawy, opowiedział się za apelem Burmistrza i radnych ws. poselskiego projektu ustawy z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.


Urząd Miejski w Kartuzachloading...