[Dla niewidomych: grafika zawiera sterte gazet i napis Gmina Kartuzy ogłasza]

"Działając na podstawie art. 11h, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych" - czytamy w liście Wojewody Pomorskiego - "polecam wszystkim (..) Burmistrzom i Wójtom z obszaru województwa pomorskiego czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa pomorskiego w terminie od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania w: 

  • a) dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+,
  • b) środowiskowych domach samopomocy:
  • c) warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu."

Zatem, decyzją Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, do odwołania zamknięty zostaje Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gdańskiej 1 w Kartuzach.

Informujemy, że Ośrodek Wsparcia przy ul. Gdańskiej 1 nadal wydaje posiłki na wynos dla osób posiadających decyzję wydaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Skan listu Wojewody Pomorskiego Skan listu Wojewody Pomorskiego (str.2)

loading...