Dzisiaj mija pierwsza rocznica śmierci Franciszka Kwidzińskiego, regionalisty, działacza kaszubskiego, krzewiciela i propagatora kultury kaszubskiej, ale przede wszystkim Honorowego Obywatela Kartuz i wieloletniego Kierownika Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Kaszuby z Kartuz.

Franciszek Kwidziński był ambasadorem Kaszub i kaszubszczyzny, propagatorem tradycyjnych pieśni i tańców regionu. W 2011 roku jako pierwszy otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Kartuz. Przez mieszkańców Kaszub zapamiętany zostanie jako człowiek - instytucja, od lat związany pracą społeczną (!) z Kartuzami i Zespołem „Kaszuby”, którego sam był wychowankiem, przez ponad pół wieku kierownikiem, a przez ponad 30 lat instruktorem tańca (w 2016 roku zespół obchodził 70-lecie działalności). Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Kartuz był jego drugą, po żonie Lucynie, miłością. Walczył o zachowanie autentyczności strojów kaszubskich i utworów muzycznych.

Za swoją społeczną pracę otrzymał dziesiątki dyplomów i wiele nagród.

W 2011 roku na wniosek Burmistrza Kartuz, Rada Miejska w Kartuzach nadała Franciszkowi Kwidzińskiemu tytuł Honorowego Obywatela Kartuz.

Franciszek Kwidziński był pasjonatem i społecznikiem, który na zawsze wpisał się w karty historii Kartuz. Msza żałobna w jego intencji odbędzie się dzisiaj o godz. 19:00 w kościele pw. Św. Kazimierza w Kartuzach.

O tym jak zapamiętali pana Franciszka jego najbliżsi współpracownicy, przyjaciele, członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca, opowie specjalnie przygotowany krótki film, na którego premierę zapraszamy dzisiaj o godz. 20:00 na kanale www.kartuzy.tv