Zakończyły się uroczystości z okazji Dnia Św. Brunona, patrona Kartuz. W tym roku miały one skromniejszy charakter z powodu uznania powiatu kartuskiego za czerwoną strefę zachorowań.

O godzinie 10:45 Burmistrz Kartuz wraz ze swoimi współpracownikami złożył kwiaty pod kapliczką św. Brunona na Placu jego imienia. Wiązankę złożyli też m.in. przedstawiciele Rady Miejskiej w Kartuzach.
Mszy świętej w Kolegiacie Kartuskiej, która rozpoczęła się o godz. 11:00, przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Diecezji Pelplińskiej Ryszard Kasyna. Były delegacje sztandarowe m.in. z naszych szkół, wierni, zaś mieszkańców Gminy Kartuzy reprezentował Burmistrz.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa Biskup Kasyna został przywitany przez włodarza Kartuz, który wręczył mu kwiaty. Następnie głos zabrał ks. dr Piotr Krupiński, Dziekan Dekanatu Kartuskiego i Proboszcz Parafii pw. WNMP w Kartuzach. 


Biskup w obecności licznie przybyłych na uroczystość przedstawicieli duchowieństwa mianował nowych kanoników honorowych Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej. Zostali nimi księża Piotr Czaja, Wojciech Klawikowski, Tadeusz Knut, Krzysztof Koch, Marek Labudda, Wacław Mielewczyk, Zenon Myszk.

Dziękujemy wszystkim za przybycie na skromne obchody Święta Kartuz. Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli na powrót uczcić naszego patrona w liczniejszym gronie.