[Dla niewidomych: na zdjęciach uwidoczniono przebieg uroczystości. Zgromadzeni wymienieni uczestnicy składają kwiaty pod pomnikami. Widać też proces sadzenia dębu. Widać certyfikat przekazany przez leśników Burmistrzowi Kartuz. Widać też tabliczkę przy dębie.]

Głównym punktem obchodów było posadzenie Dębu Niepodległości przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dąb został poświęcony przez papieża Franciszka w 2018 r. w Rzymie - stało się to w czasie pielgrzymki leśników z Polski do grobu świętego Jana Pawła II. W naszym kraju jest tylko 50 takich drzew, w tym jedno w Kartuzach - dzięki naszym leśnikom, którzy przypomnieli, że w Stolicy Kaszub rosną już trzy pamiątkowe drzewa pobłogosławione przez trzech papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka.

Kwiaty pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej oraz Marszałka Piłsudskiego złożyli dzisiaj m.in. Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz wraz ze swoim Zastępcą Sylwią Biankowską, Piotr Karczewski - doradca Prezydenta RP - w jego imieniu, posłanka Magdalena Sroka, leśnicy na czele z Michałem Majewskim - Nadleśniczym Nadleśnictwa Kartuzy, Ks. dr Ryszard Różycki - proboszcz parafii pw. św. Kazimierza, Sylwia Leyk - Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Tomasz Kocent - prezes Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubsko-Pomorski.

P. Bartłomieja Obajtka, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Gdańsku, reprezentował p. Marek Kowalewski, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Gdańsku.
Wcześniej o godz. 9:45 odbyła się msza św. w kościele pw. św. Kazimierza w Kartuzach, w której uczestniczyli m.in. Burmistrz Kartuz oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Kartuzach.

 [Dla niewidomych: na zdjęciach uwidoczniono przebieg uroczystości. Zgromadzeni wymienieni uczestnicy składają kwiaty pod pomnikami. Widać też proces sadzenia dębu. Widać certyfikat przekazany przez leśników Burmistrzowi Kartuz. Widać też tabliczkę przy dębie.] [Dla niewidomych: na zdjęciach uwidoczniono przebieg uroczystości. Zgromadzeni wymienieni uczestnicy składają kwiaty pod pomnikami. Widać też proces sadzenia dębu. Widać certyfikat przekazany przez leśników Burmistrzowi Kartuz. Widać też tabliczkę przy dębie.] [Dla niewidomych: na zdjęciach uwidoczniono przebieg uroczystości. Zgromadzeni wymienieni uczestnicy składają kwiaty pod pomnikami. Widać też proces sadzenia dębu. Widać certyfikat przekazany przez leśników Burmistrzowi Kartuz. Widać też tabliczkę przy dębie.]

[Dla niewidomych: na zdjęciach uwidoczniono przebieg uroczystości. Zgromadzeni wymienieni uczestnicy składają kwiaty pod pomnikami. Widać też proces sadzenia dębu. Widać certyfikat przekazany przez leśników Burmistrzowi Kartuz. Widać też tabliczkę przy dębie.] [Dla niewidomych: na zdjęciach uwidoczniono przebieg uroczystości. Zgromadzeni wymienieni uczestnicy składają kwiaty pod pomnikami. Widać też proces sadzenia dębu. Widać certyfikat przekazany przez leśników Burmistrzowi Kartuz. Widać też tabliczkę przy dębie.]