W nowej sali wystawienniczej w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach powstaje ekspozycja pt. „Kaszubska współczesność z korzeni wyrasta”.

Wystawa w atrakcyjny sposób ma zaprezentować historię Kaszubów, ich złożone dzieje i procesy kulturotwórcze, a także fascynujące zagadnienia związane z opowieściami kaszubskimi. Na wystawie zaprezentowane zostaną grafiki o tematyce baśniowej, wykonane na tkaninie.

Autorką grafik jest artysta plastyk Małgorzata Walkosz Lewandowska. Grafiki uzupełnione o elementy rozszerzonej rzeczywistości, bez korzystania z AR będą stanowiły: stały, samodzielny i atrakcyjny element wystawy muzealnej.

Ekspozycja będzie stanowić syntetyczną narrację tekstowo-obrazową z zastosowaniem rozwiązań multimedialnych. Umieszczone plansze na wystawie będą wyjaśniały kontekst historyczny. Na ekspozycji będzie można posłuchać legend kaszubskich w języku polskim i w języku kaszubskim w interpretacji Zbigniewa Jankowskiego.

Ważne informacje z zakresu historii regionu zostaną zamieszczone w infokiosku. Wystawa ma na celu pokazać jak daleka historia może być inspiracją do tworzenia nowych wzorów, jak lokalna kulturowość może przybrać nowoczesną formę, nie tracąc przy tym swojej historycznej autentyczności i siły.

Już teraz serdecznie zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się 28 listopada b.r.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”

Patronat medialny objęło Radio Kaszebe, Kartuzy naszemiasto portal Kartuzy.info.