KARTËSKÔ SKRA to doroczna nagroda burmistrza Kartuz, która jest przyznawana za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz gminy Kartuzy. Jeśli chcesz przeczytać folder dotyczący nagrody, kliknij w ten link (wejdź).

Historia przyznawania nagrody burmistrza Kartuz ma swój początek w 2001 roku, kiedy to po raz pierwszy uhonorowano osoby działające na rzecz rozwoju i promocji gminy Kartuzy nagrodą pod nazwą Lokalne Partnerstwo. Początkowo znakiem graficznym nagrody były dwie kolumny połączone wieńcem laurowym jako symbol współdziałania na zasadach partnerstwa różnych grup społecznych, opartego na miłości i szacunku do naszej małej ojczyzny.

W roku 2009 nagroda burmistrza Kartuz zmieniła nazwę na Lokalne Partnerstwo – Człowiek Roku, a jej symbolem stała się statuetka zaprojektowana przez uznaną gdańską artystkę, Marię Wojtiuk. Inspiracją dla artystki była proza kaszubskiego pisarza i mieszkańca Kartuz, Aleksandra Majkowskiego, a w szczególności opowieść o Ormuzdowych Skrach, które w kaszubskiej epopei dawały siłę do pokonania Trudu i Strachu oraz najgroźniejszej przeszkody – Ducha Nie warto.

Symbolika statuetki ukazuje zwycięskiego Ducha Warto w otoczeniu siedmiu kartuskich gwiazd niczym Ormuzdowych Skier. Nawiązując do tej symboliki, obecnie nagroda burmistrza Kartuz nosi nazwę KARTËSKÔ SKRA.

Laureaci nagrody są wybierani przez kapitułę powołaną przez burmistrza Kartuz spośród kandydatur zgłoszonych przez różne gremia mieszkańców naszej gminy.
Nagrodzeni i Wyróżnieni Nagrodą burmistrza Kartuz w latach 2001 – 2018

2001

Tomasz Krzystowski
Jarosław Frankowski
Jadwiga i Leon Grotowie
Eugeniusz Stoltman – „Eurofoods”

2002

Franciszek Kwidziński
Piotr Młyński
Bogdan Górski – P.B. „Górski”
Brunon Dompke
Kazimierz Pryczkowski

2003

Małgorzata Kuchtyk – Chór „Kakofonia”
Michał Świrkula
Bartłomiej Pryczkowski
Eugeniusz Pryczkowski
Marcin Gniazdowski – „ALMAR Sp .z o.o.”
Wacław Szreder – „SEZAM”
Wiesław Hirsz – „SEZAM”
Andrzej Pryczkowski
Roman Apolinary Regliński

2004

Regina Olszewska
Dawid Papina
Franciszek Kwidziński
Barbara i Wojciech Jarema – „Restauracja Rybna”
Marian Kotecki – P.A. „Gryf”
Teodor Elas
Eugeniusz Pryczkowski
Marcin Gniazdowski – „ALMAR” Sp. z o.o.
Bogdań Górski – P.B. „Górski”

2005

Krosniąta
Łukasz Jabłoński
Roman Apolinary Regliński
Tadeusz Rek
Piotr Stefaniak, Zdzisław Lewiński, Krzysztof Maraszek – „INPRO”
Cazary Czaja
Tadeusz Misiorny
Franciszek Szwaba
Jan Dejk

2006

Dawid Hirsz
Marian Kotecki – P.A. „Gryf”
Zdzisław Niklas – „BUD-BAU”
Edmund Kwidziński
Kazimierz Kalkowski
Jerzy Gwizdalski
ks. Waldemar Piepiórka
Leon Brylowski
Henryk Bulczak
Słunoszka

2008

Franciszek Kwidziński
Zbigniew Jankowski
Maria Wenta-Barlak
Mieczysław Struk
Piotr Krupiński
Kazimierz Formela
Leon Brylowski
Edmund Kwidziński
Eugeniusz Stoltman – „Eurofoods”
Wojciech Kiedrowski
Franciszek Ilisiński
Jan Dejk
Edwin Unzeiting
Zdzisław Szudrowicz
Marian Kotecki
Marek Trybowski
Krystyna Gryz
Roman Apolinary Regliński
Jacek Wroński
Grzegorz Lewandowski
Regina Olszewska
Leon Kazimierz Lewańczyk
Regina Trapkowska
Leon i Jadwiga Grot
Jerzy Nacel
Danuta Rek
Piotr Lemańczyk
Zbigniew Satke
Hubert Hoppe
Witold Bierut
Edmund Puzdrowski
Ryszard Różycki
Ryszard Leszkowski
Małgorzata Kuchtyk
Mirosław Begger

2009

Jan Kozłowski
Małgorzata Klasa
Zofia Watrak
Edward Barsegjan
Jacek Wroński – „Wroński” Sp. jw.

Ryszard Różycki
Ryszard Plenikowski
Henryk Bulczak
Stefan Kąkol
Karol Gruchała
Krzystof Melder
Leszek Przewoski
Piotr Karwacki
Dorota Żarska-Wiśniewska
Sławomir Matuszak
Mariusz Skierka

2010

Stanisław Lamczyk
Alfons Labuda
Edward Barsegjan
Piotr Lemańczyk
Urszula i Jan Gawin
Rafał Makurat
Janusz i Marek Walentowscy
Grzegorz Lewandowski
Andrzej Cieszyński
Kazimierz Formela
Jarosław Kulaszewicz
Piotr Jereczek
Krzysztof Sperski
Piotr Stefaniak, Zdzisław Lewiński, Krzysztof Maraszek

2011

Dariusz Męczykowski
Franciszek Kwidziński
Krystyna Gryz
Ewa Kasprzak
Stanisława i Eugeniusz Jereczkowie
Jerzy Głuszek
Kamil Gradek

Wojciech Hewelt
Marek Marczyński
Marian Lica
Arkadiusz Zalewski
Sebastian Cieśliński
Arkadiusz Blok
Monika Tomaczkowska
Tadeusz Orczykowski
Edward Chlebba
Beata i Cezary Brillowscy
Celina Leszczyńska-Rubin
Dominik Kreft

2012

Kazimierz Plocke
Maria Gosk Aleksandra i Antoni Węsierscy – „GRONO”
Patryk Zaborowski
Edmund Kwidziński
Maria i Jan Koszałka – „PHU Koszałka”
Janusz Hirsch – „AUTOKOMPLEX”
Hanna i Dariusz Rychertowie

Józef Cybula
Katarzyna Krause
Stanisław Zieliński
Marek Bemowski
Joanna Gostkowska
Zdzisław Krause
Grażyna Maczulis
Stanisława i Marek Neubauer – „Multicolor”
Dorota i Grzegorz Skrzypkowscy

2013

Firma Handlowa „BAT” Sp z o.o. (Tadeusz i Andrzej Bigusowie)
Ks. dziekan Piotr Krupiński
Krystian Formela
Henryk Pietras – „DROMOS” Sp z o.o.
Zbigniew Satke
Andrzej i Teresa Konkol

Nagroda specjalna
Wolfgang Nolte
Jasques Becamel

Wyróżnienia

ks. Witold Bierut
Sołectwo Kaliska
Joanna Kąkol
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna i Piotr Smoliński
Marek Tusk
Marek Józef Miszczuk
Alicja Serkowska
Kazimierz Hinc
Radosław Lica
Joanna Piwka

2014

Mirosław Socha – „SOMBUD”
ks. Eugeniusz Grzędzicki
GKS „Cartusia” Kartuzy
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżążnie
Mikołaj Krause
Mirosław Plichta – „LAMEL”

Wyróżnienia

Edmund Lewańczyk
Koło Gospodyń Wiejskich w Koloni
Marzena Kalkowska
Sołectwo Mezowo
Bogdan Gruba
Zespół Sarcast
Maria Chojnacka
Anna Wołczecka
Sebastian Dowbusz

2015

Sport
Krzysztof Niklas
Robert Wroński
Bartłomiej Pryczkowski
Arkadiusz Blok

Pomagają innym
Iwona i Bogdan Górscy – Przedsiębiorstwo Budowlane „Górski” Sp z o.o.

Kultura
Regina Olszewska

Przedsiębiorczość
Tomasz i Wojciech Grzenkowiczowie – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.

Promocja
Leon Brylowski

Nagroda specjalna
Regina Trapkowska
Roman Tuszyński

Wyróżnienia

Kultura
Bronisław Brylowski
Mieczysław Kilarski
Marek Serkowski
Jolanta Maria Czerwińska

Pomagają innym
Arkadiusz Rybakowski
Irena Zarach

Przedsiębiorczość
Usługowy Zakład Elektryczny Andrzej Richert
Zakład Produkcyjno-Handlowy „Juleks” z Kiełpina

Promocja
Dariusz Dolatowski
Tadeusz Rek

Sport
Jakub Skierka
Arkadiusz Zalewski

2016

Sport
Diana Malotka-Trzebiatowska

Pomagają innym
ks. dr Arkadiusz Okroj

Kultura
Wioletta Stoltmann
Małgorzata Kuchtyk
Piotr Smoliński

Przedsiębiorczość
Czesław Jarzębiński – właściciel firmy „CZECHTRANS”

Promocja
Mirosława i Jan Kazanowie

Wyróżnienia

Damroka Kwidzińska
Amatorska Grupa Artystyczna „RUBIKON”
Krystyna Kliszewska
Zdzisław Kwidziński
Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i Ich Rodzinom
Piotr Olszewski
„WIBO” Sp. z o.o.
Artur Socha
Krzysztof Król
Tadeusz Moryń
Nagroda specjalna
Mieczysław Struk
Ryszard Świlski
Stanisław Lamczyk
Bogdan Górski
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby” w Kartuzach

2017

Sport
Szymon Sajnok
Arkadiusz Zalewski
Jakub Skierka

Pomagają innym
Krystyna Herzberg

Kultura
Kazimierz Formela

Przedsiębiorczość
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „ELUS” sp. jawna (Kazimierz Hinc, Leszek Kuźma)

Promocja
Ryszard Mielewczyk
Stanisława i Marek Neubauerowie

Wyróżnienia

Lech Brillowski („Newsda” Sp. z o.o.)
Jan Plichta („Invest Metal”)   
Tadeusz Zawada
Nieformalna Grupa Rowerowa „Kaszuby” (Natalia Bobrowska, Robert Lewandowski)
Druh Edmund Kierznikowicz
Marek Ulanowski
Wacław Piepiórka
Druh Kazimierz Trepczyk
Jan Kamiński
Ks. Bogdan Myszk
Nagrody specjalne
Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach
Komenda Hufca ZHP Kartuzy


2018

Sport
Sekcja Kolarska GKS Cartusia Kartuzy

Pomagają innym
Roman Jażdżewski
Robert Roda

Kultura
Gabriela Jankowska

Przedsiębiorczość
Usługowy Zakład Elektryczny Andrzej Richert z Grzybna
Kaszubski Związek Pracodawców z siedzibą w Żukowie

Promocja
Roman Apolinary Regliński
Ksiądz dr Grzegorz Lewandowski

Wyróżnienia

Teresa Wejer i Urszula Gałka
Zenon Sapała
Małgorzata Walkosz-Lewandowska
Urszula Cirocka
Koło Gospodyń Wiejskich w Staniszewie
Piotr Chistowski
Maciej Hirsz
Kamil Mateja
Karina Lewińska

Nagroda Specjalna
Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach

2019

Sport
Piotr Ostoja-Lniski
Monika Tomaczkowska

Pomagają innym
Anna Cirocka
Kultura
Jolanta Czerwińska
Eugeniusz Szutenberg

Przedsiębiorczość
Izabela Bystron Bystron Cartex Sp. z o.o.
Parkiet Stark Podłogi i Drzwi

Promocja
Nieformalna Grupa Rowerowa Kaszuby

Wyróżnienia

Zbigniew Stanowski
Maria Okrój
Tomasz Ciesielski
Bolesława Ciachowska
Tomasz Słomczyński
Emilia Pakur
Ewa Wolska
Andrzej Dudziński
Martyna Bunda

Nagroda Specjalna
Towarzystwo Miłośników Kartuz

20190329_002_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_003_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_004_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_005_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_008_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_012_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_014_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_016_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_018_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_019_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_020_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_024_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_025_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_027_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_029_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_031_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_033_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_034_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_035_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_036_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_037_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_038_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_044_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_045_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_046_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_047_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_048_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_050_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_052_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_054_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_056_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_057_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_058_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_059_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_062_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_064_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_066_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_068_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_070_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_073_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_074_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_075_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_076_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_079_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_080_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_081_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_083_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_086_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_087_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_090_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_094_kartesko-skra_nagrody-burmistrza


Powyżej: zdjęcia z gali wręczenia nagród w 2019 roku.

20180406_005_kartesko_skra
20180406_015_kartesko_skra
20180406_023_kartesko_skra
20180406_028_kartesko_skra
20180406_033_kartesko_skra
20180406_038_kartesko_skra
20180406_041_kartesko_skra
20180406_046_kartesko_skra
20180406_049_kartesko_skra
20180406_052_kartesko_skra
20180406_067_kartesko_skra
20180406_071_kartesko_skra
20180406_072_kartesko_skra
20180406_074_kartesko_skra
20180406_082_kartesko_skra
20180406_084_kartesko_skra
20180406_087_kartesko_skra
20180406_088_kartesko_skra
20180406_089_kartesko_skra
20180406_097_kartesko_skra
20180406_101_kartesko_skra
20180406_102_kartesko_skra
20180406_105_kartesko_skra
20180406_106_kartesko_skra
20180406_113_kartesko_skra
20180406_116_kartesko_skra
20180406_117_kartesko_skra
20180406_124_kartesko_skra
20180406_125_kartesko_skra
20180406_129_kartesko_skra
20180406_135_kartesko_skra
20180406_138_kartesko_skra
20180406_139_kartesko_skra
20180406_148_kartesko_skra
20180406_151_kartesko_skra
20180406_153_kartesko_skra
20180406_160_kartesko_skra
20180406_163_kartesko_skra
20180406_170_kartesko_skra
20180406_177_kartesko_skra
20180406_180_kartesko_skra
20180406_184_kartesko_skra
20180406_185_kartesko_skra
20180406_190_kartesko_skra
20180406_198_kartesko_skra
20180406_201_kartesko_skra
20180406_203_kartesko_skra
20180406_206_kartesko_skra
20180406_212_kartesko_skra
20180406_213_kartesko_skra
20180406_216_kartesko_skra
20180406_221_kartesko_skra
20180406_223_kartesko_skra
20180406_237_kartesko_skra
20180406_241_kartesko_skra
20180406_249_kartesko_skra
20180406_268_kartesko_skra
20180406_271_kartesko_skra
20180406_274_kartesko_skra
20180406_278_kartesko_skra
20180406_283_kartesko_skra
20180406_291_kartesko_skra
20180406_310_kartesko_skra
20180406_314_kartesko_skra
20180406_324_kartesko_skra


Powyżej: zdjęcia z gali wręczenia nagród w 2018 roku.

skra2017 (1)
skra2017 (2)
skra2017 (3)
skra2017 (4)
skra2017 (5)
skra2017 (6)
skra2017 (7)
skra2017 (8)
skra2017 (9)
skra2017 (10)
skra2017 (11)
skra2017 (12)
skra2017 (13)
skra2017 (14)
skra2017 (15)
skra2017 (16)
skra2017 (17)
skra2017 (18)
skra2017 (19)
skra2017 (20)
skra2017 (21)
skra2017 (22)
skra2017 (23)
skra2017 (24)
skra2017 (25)
skra2017 (26)
skra2017 (27)
skra2017 (28)
skra2017 (29)
skra2017 (30)
skra2017 (31)
skra2017 (32)
skra2017 (33)
skra2017 (34)
skra2017 (35)
skra2017 (36)
skra2017 (37)
skra2017 (38)
skra2017 (39)
skra2017 (40)
skra2017 (41)
skra2017 (42)
skra2017 (43)
skra2017 (44)
skra2017 (45)
skra2017 (46)
skra2017 (47)
skra2017 (48)
skra2017 (49)
skra2017 (50)
skra2017 (51)
skra2017 (52)
skra2017 (53)
skra2017 (54)
skra2017 (55)
skra2017 (56)
skra2017 (57)
skra2017 (58)
skra2017 (59)
skra2017 (60)
skra2017 (61)
skra2017 (62)
skra2017 (63)
skra2017 (64)
skra2017 (65)
skra2017 (66)
skra2017 (67)
skra2017 (68)
skra2017 (69)
skra2017 (70)

Powyżej: zdjęcia z gali wręczenia nagród w 2017 roku.