Projekty współfinansowane ze środków krajowych

Dzisiaj w Kartuzach ustawiono oznaczenia miejsc przystankowych dla autobusów m.in. komunikacji miejskiej, która rusza 2 listopada. Gmina uruchomi dwie linie dla mieszkańców Kartuz oraz sołectw Dzierżążno, Mezowo i Kiełpino: linia nr 1 „Burchardztwo – Kartuzy Prokowska – Burchardztwo” (linia miejska: przejazd po terenie miasta, m.in. na cmentarz w Bilowie oraz na Burchardztwo - szczegóły na mapach poniżej) oraz linia nr 9 „Kartuzy – Mezowo – Kartuzy” (linia sołecka: przejazd po terenie sołectw - informacje szczegółowe na mapach).

Rozdzielono Fundusz Dróg Samorządowych, także dla województwa pomorskiego. Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie na dwa odcinki dróg.

Dobra wiadomość dla mieszkańców. Burmistrz Kartuz podpisał porozumienie o współpracy przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze (to projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku).

Dziewięć jednostek OSP Gminy Kartuzy otrzymało wsparcie finansowe w kwocie łącznej 18 tys. 300 zł od Samorządu Województwa Pomorskiego. Środki przekazał w Goręczynie w miniony poniedziałek Pan Marszałek Mieczysław Struk. Łącznie Marszałek przekazał środki 34 jednostkom OSP z terenu całego powiatu kartuskiego. "Wsparcie udzielone przez samorząd pozwoli strażakom na zakup nowego sprzętu bojowego. Zdecydowana większość dotacji będzie przeznaczona na zakup odzieży" - czytamy w komunikacie Województwa Pomorskiego. Dziękujemy!

Beneficjent: Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.


Rodzaje przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;

2) nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Dofinasowanie:

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Więcej informacji w poniższym linku: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad

Burmistrz Kartuz otrzymał z rąk Bogdana Łapy, Starosty Kartuskiego, dofinansowanie na przebudowę wejść do szkół w Kartuzach (ZSO nr 2 na Os. Wybickiego, kwota nieco ponad 8 tys. zł) oraz Brodnicy Górnej (kwota blisko 100 tys. zł) wraz z wykonaniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Źródło dotacji: Państwowy Fundusz Ochrony Osób Niepełnosprawnych. Dziękujemy!

5 mln 056 tys. 596 zł otrzymała Gmina Kartuzy w ramach tarczy dla samorządów. Środki na rzecz mieszkańców z przeznaczeniem na cele inwestycyjne przekazał Burmistrzowi Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński pan Marcin Horała. Warto dodać, że wsparcie otrzymały też inne samorządy, jak również Powiat Kartuski.

To wiadomość roku 2019. Dzisiaj Burmistrz Kartuz, Starosta i Wicestarosta Kartuscy podpisali z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem list intencyjny ws. wykonania projektu II etapu Obwodnicy Kartuz. Projekt sfinansuje w całości Urząd Marszałkowski.

Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniszewie mogą się pochwalić nowym samochodem pożarniczym ratowniczo-gaśniczym Volvo FLC. W sobotę odbyło się uroczyste przekazanie pojazdu strażakom. Koszt zakupu wyniósł 805 tys. 500 zł. Dofinansowanie dla Gminy Kartuzy na ten cel: 330 tys. zł. Parametry wozu: napęd terenowy, wydajność autopompy: 3.200 l/min, pojemność: 3.000 l, 280 KM. Gratulujemy i cieszymy się, że z każdym rokiem wzrasta poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców!

Burmistrz Kartuz podpisał kolejne umowy, tym razem na przebudowę dróg gminnych. Skorzystają mieszkańcy Staniszewa oraz Pomieczyńskiej Huty.

W miniony piątek w Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera miało miejsce uroczyste otwarcie nowych sal placówki, całkowicie wyremontowanych. Znajdują się one w budynku spełniającym dawniej rolę gospodarczego. Odbył się tego dnia także wernisaż wystawy "Wiatr od Morza", inspirowanej powieścią Stefana Żeromskiego. Gościem uroczystości był m.in. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. W Kartuzach w kolejnych dniach będzie jeszcze można podziwiać wspaniałe prace malarskie znanych i uznanych artystów. Zapraszamy!

W marcu informowaliśmy, że wybrano już wykonawcę inwestycji budowy nowej płyty kartuskiego stadionu. 29 marca w Urzędzie Miejskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę na to zadanie. Obecnie trwa budowa nowoczesnego obiektu, którego infrastruktura techniczna (zaplecze, trybuny) w kolejnych latach będzie jeszcze udoskonalana. Publikujemy fotografie, które wykonaliśmy 23 kwietnia, 14 maja, 10 sierpnia oraz 27 listopada 2018 r.