Zapraszamy do zapoznania się raportem z badania ankietowego na temat działań związanych z rewitalizacją CENTRUM KARTUZ.

Badanie wizualizuje nam cele jakie powinniśmy sobie postawić podczas działań zmierzających do rozwoju miasta, na jakie zagrożenia powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, a co, zdaniem mieszkańców i gości, nie wymaga prac naprawczych. 

Do pobrania:

1. Raport z badania ankietowego na temat działań związanych z rewitalizacją CENTRUM KARTUZ [PDF, 1,6 MB]