W dniu 30.10.2017r. w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa w sprawie budowy parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach (vis'a'vis Parku Solidarności). Spotkanie poprowadził Wojciech Jaworowski Zastępca Burmistrza Kartuz. Na spotkaniu obecny był również Kierownik Budowy - pan Waldemar Babiński z Firmy Budowlano-Drogowej MTM SA z Gdyni - wykonawca robót. Zakres prac jest dosyć obszerny, bo obejmować będzie kompleksową przebudowę wraz z uzbrojeniem terenu. 


W tym miejscu powstanie zupełnie nowy parking w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: "Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Planuje się wyłączenie tego placu z użytku od piątku, 3 listopada 2017 do 18 maja 2018.  Prace budowlane ruszą już od poniedziałku 6 listopada 2017. Zamiast dotychczasowych 60 miejsc dostępnych będzie 164. 

W pierwszej kolejności wykonana zostanie budowa sieci kanalizacji deszczowej obejmująca obszar parkingu, a w kolejnych etapach wykonane zostaną:  sieć oświetlenia parkinguciąg pieszo-rowerowy (nawierzchni z kostki z bet. oraz betonu asfaltowego), zagospodarowanie terenu (w tym nasadzenia zastępcze), dwie drogi manewrowe. Dodatkowo przy drodze wojewódzkiej nr 211 od strony parkingu z kostki betonowej powstanie nowa zatoka autobusowa, której do tej pory tam brakowało.

Dzięki tej inwestycji powstaną nowe miejsca postojowe, w tym :

  • 8 dla osób niepełnosprawnych (nawierzchnia kostka bet.)
  • 152 dla samochodów osobowych (nawierzchnia kostka bet.)
  • 4 dla autobusów (nawierzchnia kostka bet.)
  • 15 dla rowerów (nawierzchnia kostka bet.)


Wartość robót budowlanych: 1.229.385,00 zł. Wykonawcą prac jest Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni.