Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty na realizację zadania publicznego.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KARTUZ

o podaniu do publicznej wiadomości oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.)


               
Załączniki:


- treść ogłoszenia
- oferta