Gmina Kartuzy, w ramach założeń Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012-2032, aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznanie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na lata 2019-2020.

Uprzejmie informujemy, że od 1.10.2020 r. Straż Miejska będzie nakładać kary na właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jesteś ciekawy/ciekawa, jak przebiega proces Rekultywacji Jeziora Karczemnego w Kartuzach? Obejrzyj film na ten temat! Zapraszamy do oglądania!

Komunikat Burmistrza Kartuz ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach o zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Kartuzy.