Burmistrz Kartuz dokonał odbiorów inwestycji budowy wiaty do składowania osadów z dna Jeziora Karczemnego oraz instalacji wirówek na terenie kartuskiej oczyszczalni.


W poniedziałek Burmistrz dokonał odbioru inwestycji budowy ogromnej wiaty, która stanęła na potrzeby składowania osadów z dna Jeziora Karczemnego, wydobytych w procesie Rekultywacji Jezior Kartuskich. Po oczyszczeniu jeziora wiata będzie wykorzystywana w procesie oczyszczania ścieków.


Wykonawcą wiaty była firma BMG. Koszt: 6 mln 279 tys. zł brutto, 4 mln 965 tys. 267 zł netto. Pod wiatą znajduje system kanalizacji. Jej powierzchnia wynosi blisko 3000 m2.


Wczoraj z kolei Burmistrz Kartuz dokonał odbioru inwestycji instalacji wirówek znajdujących się na terenie oczyszczalni w Kartuzach. Urządzenia te mają za zadanie odsączyć wodę z Jeziora Karczemnego od osadu znajdującego się na jego dnie.


Wirówki po zakończonym procesie rekultywacji nadal będą bardzo przydatne w procesie oczyszczania ścieków – dzięki nim kartuska oczyszczalnia stała się bardzo nowoczesna. Koszt: 1 mln. 863 tys. zł.


W budowie na terenie oczyszczalni są jeszcze zbiorniki na osad z Jeziora Karczemnego. Osiągną one wysokość ok. 5 metrów. Ich budowa pochłonie kwotę 1 mln 816 tys. zł.