Rozpoczął się proces rekultywacji Jeziora Karczemnego w Kartuzach. Historyczny moment uruchomienia refulera, dzięki któremu osad z dna akwenu trafia do rurociągu i następnie do oczyszczalni, zaistniał w minioną sobotę.

Przypominamy, że 12 września 2019 roku Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński i Dominik Bąk, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisali umowę na dofinansowanie projektu rekultywacji kartuskich jezior w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5. „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

Koszt przedsięwzięcia wyniesie nieco ponad 54 mln 765 tys. zł, zaś dofinansowanie opiewa na kwotę nieco ponad 44 mln 741 tys.


Zobacz więcej:

http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/ochrona-%C5%9Brodowiska/2130-prawie-45-mln-z%C5%82-dofinansowania-umowa-podpisana

http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/ochrona-%C5%9Brodowiska/2307-czyste-jeziora-w-kartuzach-przetarg-rozstrzygni%C4%99ty


http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/ochrona-%C5%9Brodowiska/2334-historyczna-chwila-umowa-na-oczyszczenie-jeziora-karczemnego


http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/info/2175-kartuzy-ponownie-kurortem-rozmowa-z-burmistrzem-m-g-go%C5%82u%C5%84skim

http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/ochrona-%C5%9Brodowiska/2377-rekultywacja-jeziora-karczemnego-trwaj%C4%85-prace


Na zdjęciach wykonanych dzisiaj na terenie Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz nad Jeziorem Karczemnym widzimy między innymi:

- osad z dna kartuskiego akwenu po odsączeniu z niego wody;
- materiał oddzielony od osadu w fazie wstępnej i pokawałkowany w sitopiaskowniku;
- refuler pływający na Jeziorze Karczemnym, który wydobywa i doprowadza osad do rurociągu;
- nowoczesne wirówki, które oddzielają osad od wody;
- jeden ze zbiorników na osad;
- wodę z Jeziora Karczemnego (przy brzegu);
- wodę z tego jeziora po jej odsączeniu z osadu.


Aby dowiedzieć się więcej o procesie, zajrzyj na stronę internetową poświęconą w całości Rekultywacji Jezior Kartuskich: https://kartuskiejeziora.pl/