Poniżej przedstawiamy plany polowań w sezonie zimowym 2020-2021 na terenach leśnych znajdujących się w części na terenie Gminy Kartuzy.

 
UWAGA! Załączone dokumenty nie zostały wytworzone przez Urząd Miejski w Kartuzach wobec czego (zgodnie z Deklaracją Dostępności) podlegają wyłączeniu z obowiązku dostosowania do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.