nazwa

adres osoba do kontaktu nr telefonu

Koło Gospodyń Wiejskich w Koloni

Kolonia  Krystyna Kuchta 691 579 399

Koło Gospodyń Wiejskich w Staniszewie

Staniszewo 92
83-328 Staniszewo
Aleksandra Marcińska 667 004 395

JEZIORANKI Koło Gospodyń Wiejskich w Bączu

Bącz 24
83-329 Bącz 
Mirosława Bobkowska 726 888 546

Koło Gospodyń Wiejskich w Brodnicy Górnej

ul. Kartuska 11A
83-324 Brodnica Górna
Barbara Kempa 503 856 857
BËLNÉ BIÔŁCI Koło Gospodyń Wiejskich w Mirachowie ul. Szkolna 5
83-329 Mirachowo
Mirosława Karpińska  
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta Pomieczyńska Huta 9
83-305 Pomieczyno
Ewa Kasprzak 697 630 130
Kartuskie Centrum CARITAS os. Wybickiego 34
83-300 Kartuzy
Ks. Marek Trybowski 586 812 600
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie

ul. Szkolna 29
83-307 Kiełpino

Anna Cirocka 586 942 144
Ochotnicza Straż Pożarna w Kartuzach ul. 3 Maja 16
83-300 Kartuzy
Kazimierz Trepczyk 663 266 133
Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice ul. Słoneczna 2
83-300 Łapalice
Józef Cybula 604 443 516
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia Kolonia 145
83-328 Sianowo
Bożena Merchel 609 068 890
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy ul. gen. Józefa Hallera 1
83-300 Kartuzy
Andrzej Piastowski 661 695 187
Towarzystwo Miłośników Kartuz  ul. gen. Józefa Hallera 1
83-300 Kartuzy
Tadeusz Moryń 697 082 958
Polski Związek Niewidomych - Koło Powiatowe w Kartuzach ul. gen. Józefa Hallera 1
83-300 Kartuzy
Janina Doba 724 888 835
Zrzeszenie Kaszubko-Pomorskie Oddział w Kartuzach  Kartuzy Kazimierz Formela 605 744 740
Towarzystwo Upiększania Miasta Kartuz ul. Gdańska 10
830-300 Kartuzy
Kazimierz Socha-Borzestowski 607 943 006
JEDYNECZKA Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki   ul. 3 Maja 14
83-300 Kartuzy
Dariusz Zalewski 586 811 301
Kaszubsko-Pomorski Związek Piłsudczyków RP ul. Kubusia Puchatka 13
830-307 Kiełpino
Tomasz Kocent  605 986 582
COPERNICUS Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach  ul. Wzgórze Wolności 1
83-300 Kartuzy
Piotr Kloczkowski 586 811 817


aktualizacja 25 marca 2020