Dzisiaj w Sianowie odbyła się uroczystość jubileuszu 20. lat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Geriatrycznego połączona z odbiorem prac termomodernizacyjnych budynku ośrodka. Spotkanie odbyło się pod namiotem na placu przy ośrodku. Kierownikiem KOG w Sianowie jest pani Katarzyna Krause i to ona na wstępie przybliżyła historię powstania ośrodka, a jego zakres jego działalności przedstawili sami podopieczni w specjalnym przedstawieniu.

Pani kierownik złożyła także podziękowania osobo, które w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy warunków życia i pomocy podopiecznym. Wśród adresatów tych podziękowań byli m.in. Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz, Jan Mazur Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach oraz Ks. kanonik dr Ryszard Różycki.

 

Nieco później goście ustawili się w kolejce do złożenia gratulacji. Pierwszymi, którzy mogli je złożyć byli Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz wraz ze swoimi zastępcami: panią Sylwią Biankowską i panem Wojciechem Jaworowskim oraz Janem Mazurem Kierownikiem GOPS w Kartuzach.

Jak to podczas urodzin - nie mogło obyć się bez wspaniałego tortu, który osobiście dzielili gospodarze tej uroczystości: pani Katarzyna Krause i pan Jan Mazur.

20180926_003_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_005_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_008_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_009_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_010_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_014_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_019_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_020_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_022_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_023_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_024_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_030_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_035_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_039_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_040_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_044_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_056_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_057_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_064_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_066_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_068_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_071_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_078_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_079_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_085_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_087_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_095_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_105_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_110_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_112_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_113_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_115_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_118_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_119_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_120_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_121_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_124_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_125_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_127_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_129_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_135_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_141_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_146_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_155_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo
20180926_159_20lat_osrodek-geriatryczny_sianowo