Jak informuje portal SENIOR.GOV.PL, do 31. stycznia br. potrwa nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert w Rządowym Programie ASOS Edycja 2020. 

 
Wspieranie aktywności seniorów, edukacja, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych – to główne cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła w środę, 8. stycznia konkurs ofert do programu ASOS w edycji na rok 2020. Termin składania ofert upływa 31. stycznia 2020r.

   
   
Więcej na ten temat:

1) Szczegóły na portalu SENIOR.GOV.PL
2) Ogłoszenie o Otwartym konkursie ofert ASOS na rok 2020