4 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach był gospodarzem spotkania dotyczącego zawiązania Partnerskiego Zespołu Kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach Kartuzy i Żukowo.

Spotkanie odbyło się w Centrum Wsparcia Społecznego (budynek "Kaszubski Dwór" w Kartuzach).

Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Gdańsku przedstawili założenia modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach przedstawili dobre praktyki i przykłady współpracy z instytucjami, podmiotami sektora ekonomii społecznej i organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań pomocy i integracji społecznej.

Uczestnikami byli pracownicy podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin tj. samorządów, pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji, ekonomii społecznej, NGO itd.

Spotkanie zakończyło się deklaracją współpracy i zawiązaniem Partnerskiego Zespołu Kooperacji na terenie Gminy Kartuzy i Gminy Żukowo, w ramach działania 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna POWER 2014-2020. Projekt „Kooperacja –efektywna i skuteczna”.