Przedstawiamy działania podjęte przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach od 16 marca 2020 r., mające związek m.in. z bieżącą sytuacją zagrożenia koronawirusem, w zakresie:

 
1. Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:
 
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w sytuacjach bezwzględnej konieczności osobom samotnym (obecnie 61 osób jest objętych usługami opiekuńczymi, 6 zrezygnowało i korzysta z pomocy rodziny).
 
- Prezes Spółdzielni Socjalnej "Kaszubska Ostoja" wydał wytyczne w zakresie procedur szczególnej ostrożności dla opiekunek w związku z zagrożeniem związanym się z rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej COVID-19.
 

2. Pomoc w zakresie pomocy żywnościowej PO PŻ
 
- obecnie objętych wsparciem jest 300 osób. W miesiącu marcu żywność została wydana bez zakłóceń, w miesiącu kwietniu żywność zostanie wydana z zachowaniem szczególnej ostrożności z zachowaniem procedur higieny i wydawania paczek żywnościowych dla jednej osoby co 30 minut.


3. Pomoc osobom bezdomnym
 
- wydano wytyczne w związku z zagrożeniem COVID-19 przez Prezesa Spółdzielni Socjalnej "Kaszubska Ostoja" dotyczące miejsc schronienia (schronisko, noclegownia, ogrzewalnia - osoby bezdomne otrzymują pomoc w ramach PO PŻ, codziennie ciepłe posiłki, możliwość wymiany odzieży).
 

4. Posiłek w szkole i w domu (art. 48b ustawy o pomocy społecznej)
 
- 34 osoby otrzymują (seniorzy i osoby niepełnosprawne) posiłki obiadowe z dowozem do miejsca zamieszkania
 
-30 osób otrzyma paczki żywnościowe.
 

5. Pracownicy socjalni
 
stosują się do instrukcji procedowania dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń osobom w sytuacji zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 – 3 osoby objęte są kwarantanną, uzyskały wsparcie pracownika socjalnego, psychologa i posiłki.