W minionym tygodniu Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie w kwocie 368 tys. zł na budowę dwóch wiat handlowych przy ulicy Szkolnej w Kartuzach. Kartuskie Targowisko Miejskie wraca więc na swoje historyczne miejsce. To dobra wiadomość nie tylko dla handlujących, lecz i mieszkańców gminy Kartuzy oraz turystów odwiedzających nasze miasto.


Z wielką przyjemnością informujemy, że Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie na projekt pn. Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach. Zadanie będzie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (operacja typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, w ramach poddziałania pn. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych lokalnych usług dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i po-wiązanej infrastruktury).


Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla Gminy Kartuzy wyniesie 368 tys. 092 zł. Umowę na realizację inwestycji podpisał w minionym tygodniu w Gdańsku Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz.


Celem projektu jest poprawa konkurencyjności producentów płodów rolnych poprzez budowę w Kartuzach przy ul. Szkolnej dwóch identycznych wiat handlowych konstrukcji stalowo-drewnianej przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów. Inwestycja będzie stanowiła uzupełnienie już istniejącej bazy handlowej przy ul. Dworcowej, przyczyni się też do wzrostu sprzedaży produktów rolno-spożywczych z gospodarstw ekologicznych.
Na nowo powstałym targowisku zostanie wydzielona strefa sprzedaży produktów rolno-spożywczych, w tym miejsca do sprzedaży certyfikowanych produktów ekologicznych wraz z oznakowaniem „Mój Rynek”. Po rozbudowie targowisko będzie stanowiło jednolity kompleks handlowo-targowy z różnorodnymi miejscami do handlowania.


Mieszkańcy gminy Kartuzy w minionych latach wiele razy zwracali uwagę, że kartuskie targowisko powinno wrócić na swoje miejsce, do centrum miasta, i że nietrafioną decyzją było przeniesienie go na obrzeża Stolicy Kaszub, dokładniej zaś na ulicę Sędzickiego – powiedział Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz. – Trudno było się z tym nie zgodzić. Dlatego też targowisko wróci tam, gdzie było dawniej. Nie będzie już jednak skupiskiem blaszanych, często nieestetycznych budek – dodał.


Bliskość Kartuskiego Targowiska Miejskiego i centrum miasta, także dworca kolejowego, jest niezbędna, aby handlujący byli zadowoleni ze swoich utargów, natomiast mieszkańcy gminy Kartuzy i turyści ze zrobionych w Stolicy Kaszub zakupów. W Kartuzach już wkrótce nie powinno zabraknąć wspaniałych produktów, w tym ekologicznych, które mają szanse przyciągać do naszej gminy osoby z zewnątrz.
Niewątpliwie inwestycja budowy dwóch wiat przy ulicy Szkolnej przyczyni się do ponownego ożywienia handlu w Kartuzach. To ogromna szansa na powrót w to miejsce rolników, na co przez ostatnich kilka lat liczyli przedstawiciele Pomorskiej Izby Rolniczej oraz sami zainteresowani.


Targowisko powinno zostać uruchomione najpóźniej w listopadzie 2018 roku.

wiata rynek (1)
wiata rynek (2)
wiata rynek (3)
wiata rynek (4)
wiata rynek (5)
wiata rynek (6)
wiata rynek (7)
wiata rynek (8)
wiata rynek (9)
wiata rynek (10)
wiata rynek (11)