Przetargi

W dniu dzisiejszym, tj. 05.11.2020r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 607025-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kartuzy w 2021 i 2022 roku.

W dniu dzisiejszym, tj. 05.11.2020r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 606997-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie gminy Kartuzy w roku 2021.

W dniu dzisiejszym, tj. 04.11.2020r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 606295-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rozbudowa przez dobudowę i przebudowę istniejącego budynku szkoły na terenie działki nr 222/6 obręb Łapalice, gmina Kartuzy.

W dniu dzisiejszym, tj. 03.11.2020r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 605474-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa ulicy Starowiejskiej w Kiełpinie.

W dniu dzisiejszym, tj. 23.10.2020r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  601746-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa koagulantów w ramach projektu „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.


W dniu 09.09.2020 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2020/S 175-423112  ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kartuzy

Znak sprawy: ZP.271.23.2020

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/kartuzy

Podkategorie