Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot ogłosił już przetarg na wybór dostawcy i operatora najnowocześniejszego, a zarazem największego, pod względem obszaru działania, systemu rowerów miejskich w Polsce. Będzie on funkcjonował w 14 gminach, w tym w gminie Kartuzy. Trwa konkurs na nazwę Systemu Roweru Metropolitalnego.


Konkurs na nazwę Systemu Roweru Metropolitalnego

Wystartował konkurs na nazwę Systemu Roweru Metropolitalnego. Od 26 marca do 8 kwietnia mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje poprzez stronię www.rowermetropolitalny.pl
Budowa systemu roweru miejskiego jest ogromnym sukcesem współpracy metropolitalnej. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia mobilności podróżnych, stworzenia atrakcyjnej alternatywy poruszania się oraz uzupełnić istniejący system komunikacji miejskiej.

Aktywne włączanie mieszkańców w prace nad projektem ma pozytywnie wpłynąć na stopniową zmianę zachowań komunikacyjnych. Pierwszym krokiem będzie możliwość zaproponowania własnej nazwy Roweru Metropolitalnego. Konkurs na nazwę SRM podzielony jest na dwa etapy. I etap polegający na zgłaszaniu propozycji nazw poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie rowermetropolitalny.pl trwać będzie do 8 kwietnia.

– Nazwa powinna nawiązywać do Obszaru Metropolitalnego, rowerów, mobilności miejskiej i składać się z maksymalnie 2 wyrazów – mówi Krzysztof Perycz-Szczepański, kierownik projektu „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S”. – Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać uzasadnienie tej nazwy – dodaje.

Między 8 a 15 kwietnia kapituła złożona z przedstawicieli lokalnych mediów, organizacji rowerowych oraz Biura Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, który jest organizatorem konkursu, wyłoni od 3 do 5 nazw, które zakwalifikują się do ścisłego finału. II etap konkursu ruszy 16 kwietnia i potrwa tydzień – wtedy internauci będą mogli oddać głos na jedną, wybraną przez siebie propozycję.

– Chcemy wybrać nazwę, która stanie się swego rodzaju marką. Kojarzona będzie z najnowocześniejszym w Europie systemem rowerów publicznych  – mówi Michał Glaser, dyrektor biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot i dodaje: – Autor zwycięskiej nazwy otrzyma także atrakcyjną nagrodę: 6-letni karnet na korzystanie z Roweru Metropolitalnego.

Oprócz zwycięzcy konkursu, nagrody przewidziano też dla autorów pozostałych nazw zakwalifikowanych do finału w postaci rocznych karnetów na przejazdy metropolitalnym rowerem. Głosujących również nie ominą drobne podarunki. Spośród nich kapituła wybierze te, które najbardziej kreatywnie uzasadniły wybór nazwy i nagrodzi je voucherami do kina, miesięcznymi karnetami na Rower Metropolitalny czy gadżetami od Partnerów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 17 mln 218 tys. 259 zł.

Rower Metropolitalny coraz bliżej

Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego nabiera tempa. 19 marca 2018 r., ogłoszony został przetarg na wybór dostawcy i operatora najnowocześniejszego, a zarazem największego, pod względem obszaru działania, systemu rowerów miejskich w Polsce. Będzie on funkcjonował w 14 gminach: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Tczewie, Pucku, Redzie, Kartuzach, Sierakowicach, Somoninie, Stężycy, Władysławowie, Żukowie, Pruszczu Gdańskim i Rumi.

Przyszły wykonawca powinien dysponować doświadczeniem oraz potencjałem w operowaniu systemami rowerów publicznych. Jest zobowiązany do dostarczenia minimum 3866 rowerów, w tym
co najmniej 10 % z napędem wspomaganym elektrycznie. Komisja przetargowa wyłoni wykonawcę
na podstawie 3 kryteriów: cena 60 %, udział rowerów z napędem wspomaganym elektrycznie 35%, dostarczenie dodatkowych rowerów powyżej liczby minimalnej (3866 sztuk) 5%.

Wybrany wykonawca zbuduje od podstaw system rowerów publicznych wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i teleinformatycznym. System będzie oparty o rowery 4 generacji wyposażone w moduły GPS, GSM i elektrozamek. System teleinformatyczny będzie wyposażony w  moduł geolokalizacji, wypożyczeń i rezerwacji.

Wypożyczenie roweru odbywać się będzie intuicyjne za pomocą aplikacji mobilnej w smartfonie (system operacyjny Android oraz iOS), poprzez moduł NFC (zbliżenie smartfona do terminala
w rowerze), skanowanie kodu QR lub przy pomocy karty zbliżeniowej. Zaletą systemu będzie jego prostota oraz przystępny cenowo taryfikator. W systemie abonamentowym opłata miesięczna nie będzie mogła przekroczyć kwoty 10 zł. W cenie użytkownik otrzyma aż 90 minut na codzienne przejazdy. Po przekroczeniu limitu czasowego rowerzysta będzie ponosił opłatę w wysokości 5 gr
za minutę.

Koszt abonamentu rocznego to nie więcej niż 100 zł, przy zastosowaniu tych samych zasad czasowych, jak w opłacie miesięcznej. Jeśli użytkownik nie będzie chciał skorzystać z opcji abonamentowej koszt jeden minuty wynosił będzie nie więcej niż 10 gr. Rower będzie można wypożyczyć i zostawić na jednej z 660 stacji postoju. Za dodatkową opłatą rower będzie można zostawić poza stacją.  Wypożyczenie roweru nie zajmie użytkownikowi więcej niż 10 s.


Budowa systemu jest ogromnym sukcesem współpracy metropolitalnej. Realizacja projektu
ma przyczynić się do zwiększenia mobilności podróżnych i stworzenia atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej. Głównym celem Roweru Metropolitalnego będzie zwiększenie dostępności węzłów integracyjnych, umożliwiając szybszą i bardziej komfortową przesiadkę na inny środek transportu zbiorowego (np. pociąg, autobus, trolejbus czy tramwaj).

Prace nad dokumentacją przetargową, w ramach Dialogu Technicznego, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem operatorów z całej Europy, którzy przedstawili różnego rodzaju rozwiązania dotyczące funkcjonowania roweru miejskiego.

Wybrany wykonawca będzie miał 5 miesięcy od zawarcia umowy na wdrożenie I etapu systemu obejmującego minimum 30% rowerów. Całość projektu uruchomiona zostanie do 1 marca 2019 r.  Umowa zostanie zawarta na okres 6 lat i 6 miesięcy, licząc od momentu startu całego systemu.  
Preferencyjne stawki wypożyczeń rowerów mają na celu zachęcenie do zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców naszej metropolii. Intencją samorządów Obszaru Metropolitalnego jest uzupełnienie oferty transportu publicznego o system roweru miejskiego, wykorzystywany nie tylko do celów rekreacyjno-turystycznych, ale przede wszystkim jako kolejny środek transportu. Zamierzeniem jest, aby z roweru korzystała jak największa liczba użytkowników.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 17 mln 218 tys. 259 zł.

Jarosław Maciejewski
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz:

Szanowni Państwo!

Cieszę się, że w imieniu mieszkańców Gminy Kartuzy mogłem, wraz z 13 innymi pomorskimi samorządowcami, podpisać w kwietniu 2017 roku umowę na powstanie Systemu Roweru Metropolitalnego. Gmina Kartuzy dzięki temu projektowi będzie miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla kierowców jednośladów.

Punkty wypożyczania Roweru Metropolitalnego w  Kartuzach będą się znajdowały w miejscach o lokalizacjach jak najdogodniejszych dla mieszkańców różnych obszarów miasta. Powstaną one na Os. Wybickiego, na właśnie budowanym nowym parkingu przy ul. Wzgórze Wolności oraz przy także aktualnie powstającym nowym dworcu kolejowym.

W gminie Kartuzy trwa już realizacja innej inwestycji związanej z aktywną turystyką, która będzie się doskonale łączyć z Systemem Roweru Metropolitalnego. Budujemy sieć ścieżek rowerowych za blisko 3,5 mln zł!

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt Systemu Roweru Metropolitalnego, pracowali bądź pracują nad jego realizacją. Kartuz, będących stolicą Kaszub, nie mogło zabraknąć w tej ważnej dla Pomorza inicjatywie. Dziękuję!